70 år tilbake:

Rusdrikkpolitiet i Gansdalen

Artikkel i DIL-posten, nr. 2 1998, av Vidar Amundsen 

I årene 1916-27 var det innført brennevins- og hetvinsforbud i Norge. For å demme opp mot den tiltagende smuglingen og heimeproduksjonen dette medførte, ble det ved Romerike politikammer ansatt to mann som fikk titler som rusdrikkonstabler. Disse hadde hele politidistriktet som sitt arbeidsfelt.

I 1929 var tiden inne for en skikkelig razzia i Gansdalen. Det var "Lillestrømposten" som først brakte meldingen om det som hadde skjedd. Redaktør her var Asbjørn Dørumsgaard, men i redaktørens reisefravær hadde faktoren (sjefen for trykkeriet) tatt inn artikkelen. Han mente at han kunne gjøre dette med god samvittighet, siden han hadde blitt tipset om historien av en kjent og aktet mann fra Gansdalen.

Barselkvinne mistet melka

Rusdrikkonstablene Augustinius Haaker og Øyvin Ribsskog, hadde sammen med to betjenter fra det stedlige lensmannskontoret, gått fra hus til hus og beslaglagt en anselig mengde med både ferdigvare og utstyr. I et av husene lå en kvinne i barselseng. Ved siden av henne lå det et tre uker gammelt tvillingpar. Kvinnen ble voldsomt skremt da de fire politifolkene dukket opp. Hun bebreidet dem også sterkt at de hadde rotet rundt i sengen der de nyfødte lå, på sin jakt etter hjemmebrent.

"Lillestrømposten" kunne videre fortelle at kvinnen straks fikk blødninger og måtte tas under behandling av to leger. Videre het det:

Forholder denne historien seg riktig, må det straks av departementet skrides inn og der må nå statueres et eksempel. Slikt er så opprørende at man må henføres til kjetter- og hekseprossens tid, og vel så det, for å finne sitt sidestykke. La kampen mot smugling, hjemmebrenning og gauking pågå med all kraft, men la barselkvinner og nyfødte i fred! Det tok ikke lang tid før etterforskingen var i full gang. Den ble ledet av lensmann Solerød fra Aurskog, siden lensmannen i Fet måtte ansees som inhabil.

Huset i Gansdalen hvor razziane ble foretatt, tegnet for "Lillestrømposten" i 1929.

Etter bare noen uker ble saken fremmet for herredsretten. Etterforskingen hadde nok ikke tatt den veien redaktør Dørumsgaard hadde håpet, for det var nemlig hans faktor, Victor B. Hansen som ble satt på tiltalebenken for overtredelse av straffeloven "for å ha skadet eller utsatt noens gode navn og rykte for hat og ringeakt, eller den for hans stilling nødvendige tillit eller aktelse". Det var selveste riksadvokaten som hadde tatt ut tiltalen, siden beskyldningene var framsatt i trykt skrift.

Redaktør Dørumsgaard forberedte sin lesekrets på hva som ville komme:

- Vi tør påstå at denne sak vil bli noe utenom det alminnelige. Folk har krav på å få en sådan sak belyst, og det skal de også få! Det vil sikkert bli mange tilhørere i kommunelokalet denne dagen. Selvfølgelig vil der også i "Lillestrømposten" komme utførlig referat av saken. De som ikke holder avisen bes sikre seg den ved å abonnere, da denne sak vil få et stort og sensasjonelt omfang.

Tvillingene skrek brokk på seg

Det var innkalt i alt 7 vitner. Det møtte også opp noen få tilhørere. En av de første som måtte i vitneboksen var rusdrikkonstabel Augustinius Haaker.

Han forklarte at han og de andre politifolkene hadde truffet kvinnen, som var klager i denne saken, ute på gårdsplassen, der hun var i ferd med å vaske klær. Tidligere på dagen hadde de ransaket hos en gansdøling som drev hjemmebrenning i stor stil og beslaglagt 10 flasker ferdigvare hos ham. I et annet hus fant de et apparat med kokende sats. I huset der kvinnen bodde kom de over to 50-literspann, som hun hårdnakket hevdet ikke å ha kjennskap til.

Politifolkene innrømmet at de hadde vært inne på rommet der tvillingene lå, men de nektet for å ha rørt dem. De kunne for øvrig opplyse at det ikke var så uvanlig å gjemme flasker i vogger og barselsenger, ja, til og med i likkister hadde de kommet over hjemmebrent.

Påstand sto derfor mot påstand. Det ble derfor oppnevnt en sakkyndig i saken, nemlig doktor Muri fra Fet. Han fortalte at både han selv og hans assistentlege hadde vært hos kvinnen i Gansdalen flere ganger i forbindelse med tvillingfødselen. Hun hadde hatt blødninger, men dette leget seg etter hvert. Aktor ville vite om razziaen kunne ha hatt skadelig innflytelse på moren og barna. Det sakkyndige uttalte:

- Etter det hun hadde gjennomgått, ville den psykiske påkjenning bevirke at moren ble uten melk. At barna ble urolige av dette, kan ha påvirket at de skrek brokk på seg.
Var det uforsvarlig av Haaker å snu på barna?
- Ja, at fremmede hender rører ved så små og svake barn kan ha hatt en skadelig innflytelse.

Hva som skjedde i Gansdalen for snart 70 år siden får vi vel aldri vite med sikkerhet.

Sikkert er det imidlertid at faktor Victor B. Hansen ble dømt for ærekrenkelse og ilagt en bot på 60 kroner, samt 25 kroner i saksomkostninger.


Oppdatert 1. januar 2000 Lokalhistorisk Ressurssenter Fet