j_pind.gif (20619 byte)

Glimt fra

prestegjeldet/

kommunen

biler.jpg (35483 byte)

Lensmann 
1825-62: 
Johan Christian 
Pind

Fet elverks 
første biler.

Les elverkets historie

Kristendommen kommer
Middelalderkirken på Hov
De tre kirkene i Fet år 1400
Tømmerkirken på Hov fra 1580
Tømmerkirken på Hov fra 1681
Kirken på Hov fra 1890
Fet prestegjeld gjennom 1000 år
Sogneprester fra ca. 1537 til i dag
Lensmenn i Fet fra 1520 til i dag
Tingbok for Nedre Romerike: 1663 - 1677
Sosiale forhold på 1700-tallet
Skoskatten av 1711
Fetvise fra 1743
Bygdebeskrivelse fra 1743
Ordførere i Fet fra 1839
Emigranter fra 1853 - 1920
Folketallet i Fet fra 1000 - 1999
Sunnhetsvesen (helsevesen)
Første faste skolebygning tatt i bruk
Dalen kapell, nå Dalen kirke
Feiere 
Fet folkebibliotek
Fet kommunale elverk
Fetsundvisen
Da Fet og Rælingen ble delt
Lensmannsgården Balnes

Oppdatert 6. april 2004 - Lokalhistorisk Ressurssenter Fet