Fra

Lillestrøm

av i går

Hemmelig 17. mai 1941

The Butterfly Band 1935

 Årene 1911 - 17

Årene 1940 - 45

damekor1947.jpg (64231 byte) torvet1945.jpg (27148 byte) flommen1967.jpg (64424 byte)

Lillestrøm Damekor 1947

På torvet 1945

Flommen 1967


Oppdatert mai 2003  - Webmaster