sparebyg.gif (32223 byte)

Glimt fra

næringslivet

stotte.gif (23233 byte)

Fet Spareforenings lokaler 1870 - 1970

Niels Lemback
 (1693 -1750) 

Pilegrimsveien (Oldtidsveien)
Norske sølvmynter kom i bruk
Fet sundsted
Nils Lembach - en berømt fetsokning
Kongsvingerbanen kommer til Fet
Fet får moderne veier
Skysstasjoner og gjestgiverier opprettes
Skysstasjoner i Fet
Vare- og plankekjøring
Veier i Fet gjennom 1000 år
Bedrifter i Fet i 1952 - en oversikt
  Øyerens første dampskip
Tømmerfløting (Oppsang fra Lensene)
  'Spare' fra 1870 til i dag
Poståpneri og brevhus fra 1851 - 1994
Telefonen kommer til Fet
Feiere 

Oppdatert mars 2001 -  Lokalhistorisk Ressurssenter Fet