Bilder

Gansdalen Hornmusikk kan dokumenteres tilbake til 1864. Fra 1926 - 1988 het det Dalen Musikklag. I 1988 ble Dalen Musikklag og Fet Musikklag slått sammen til Fet Janitsjar.

Arvid Østnes har levert bildene som ble samlet inn av Reidar Utsigt.

Gansdalen Hornmusikk: På Tunnerud gård 17. mai 1864. På bildet i midten, lederen S. O. Steffensen, Blesa. Forran til venstre, Erik Gjestad.

Gansdalen Hornmusikkforening fotografert i 1893. Navnene på medlemmene er i første rekke fra venstre: Gunnerius Bjerkefløtten, Einar Thorud, Harald Holtedal, Anton Østnæs. Bakre rekke: Johan Barkenæs, Ole Hansen Hullet, Bernhard Holtedal, Olai Bjerkefløtten.

Gansdalen Hornmusikk, stiftet 1914 som bestod av følgende. 1. rekke: Martin Hagen (Stua), Ødegård (var leder) og Oskar Skinnerud. 2. rekke: Reidar Bråthen, Arne Østnes og Ole Thorud. 3. rekke: Emil Løkka, Oppegård, Sigvaldm Kinn og Kristian Harerud. Bildet er tatt på gamle Dalheim.

Enebakkneset Guttemusikk. Bildet er levert av Grete Borud

Bak fra venstre: Bjørn Ruud, Tore Johansen, Ola Taaja, Johan Hermansen, Kåre Skogheim.
Midten fra venstre: Jan Olsen, Knut Pettersen, Klaus Andersen, Gunnar Skogheim, Arne Mansaas, Eilif Olsen.
Forran fra venstre: Ivar Skamo, Gunnar Ødeby, Einar Foss, Knut Hunæs, Kåre Ekeberg.

Dalen  blandede kor 1937-1947.  Bildet et tatt i 1943 av fotograf Oscar Pedersen, Lillestrøm og levert av Grete Borud.

Fra venstre
1. rekke: Haldis Haugen, Astrid Skinnerud, Signe Utsigt Haugen, Olga Foss, dirigent Einar Foss, Elise Thorud, Kristin Aas, Gudrun Østmo, Grete Foss.
2. rekke: Gunlaug Gjestad, Margaret Østnes, Johanne Østnes, Signe Utsigt, Thekla Løvold, Else Løkka, Astrid Hauger, Gerd Elsa Tangen, Bjørg Oppegård, Karin Utsigt.
3. rekke: Kristian Østnes, Gunnar Østnes, Arnold Skjetne, Einar Thorud, Arne Østreng, Gunnar Torp, Aasmund Vaagen, Gotfred Nordby, Helge Østnes.
4. rekke: Erling Aas Løkkeberg, Harry Torp, Anton Torp, Erling Aas Tolerud, Henry Aas, Knut Hagen?, Sveinung Oppegaard.

Enebakkneset Blokkfløitemusikk Bildet er levert av Grete Borud.

Fra venstre
Bak: Ruth Ekhaugen, Randi Pettersen, Gerd Johansen, Else Lybæk, Brita Engen, Jorun Gundersen, Ruth Foss.
Midten: Harry Jøraas, Arild Paulsen, Per Johansen, Svein Ødeby, Amund Herrebrøden, Gerd Ekeberg, Karen Enger, Ivar Skamo, Solveig Ødeby.
Forran: Turid Lybæk, Evelyn Olsen, Gunn Gundersen, Einar Foss, Jorun Engen, Anne Berit Taaje, Marit Taaje.

Enebakkneset sangforening Bilder er levert av Grete Borud.

Fra venstre
Bak: Knut Pettersen, Bjørn Ruud, Erling Bjerke, Knut Gasmann, Kåre Skogheim, Gunnar Ødeby, Gunnar Skogheim, Odd Nylenden, Per Iversen, John Jøraas, Johann Hermansen.
Midten: Ragnar Myklebust, Knut Hunæs, Edith Iversen, Synnøve Ødeby, Kristian Bjerke, Anne Gasmann, Signe Engen, Aslaug Oppegård, Hjørdis Holden.
Forran: Synnøve Gundersen, Jorun Gundersen, Randi Pettersen, Brita Engen, Einar Foss, Else Lybæk, Gerd Johansen, Klara Paulsen, Grete Foss.

(Pikenavnene er benyttet)


Oppdatert 6. april 1999 Lokalhistorisk Ressurssenter Fet