Oldtidsveien (Pilegrimsveien)

Gikk Norges første oldtidsvei gjennom Fet kommune

Da kong Olav Haraldson ble erklært hellig etter slaget på Stiklestad, ble det bygget Olavskirker i hele Norden, Nord-Europa, De Britiske øyer, Irland, Baltikum og i Russland. Med dette var det åpnet for en regulær pilegrimstrøm til Trondhjem. Når pilegrimer strømmet oppover mot Trondhjem fra kontinentet, vandret de da gjennom Fet? Mye tyder på det.

Fortidsminner viser vei (en)

Skal man finne igjen en bestemt oldtidsvei lønner der seg å registrere fortidsminner i området. Ved å undersøke forekomsten av fortidsminner fra Myrer (Krokedal) i Enebakk i sør til Piggåsen (grense til Sørum) i nord fremkommer følgende bilde i Fet og områdene langs den antatte oldtisveien:

Bronsealderen.

Jernalderen

Folkvandringstid

Vikingtid

Norges eldste stokkebåt.

Det er ingen tilfeldighet at den ble funnet ved fergestedet Elvestad. Fergestedet har blitt benyttet gjennom uminnelige tider. Helt frem til 1927, da Bingsfoss bro ble bygget, hadde man overfart med ferge på Elvestad og veien fortsatte opp til Sørum kirke. Båten ble funnet av Halvard Evensen fra Leirsund. Båten er av eik og dateres til ca.150 år før vår tidsregning. Uthulling av en eikestamme tok veldig lang tid med datidens verktøy selv om de brukte ild til hjelp. Det var ingen fiskebåt, men en transportbåt. På samme måte som regalskipet Vasa i Stockholm skal den behandles av Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdø.

Industri langs veien

Piggåsen i Fet

Dette er et stort klebersteinsbrudd, hvor det ble arbeidet inne i fjellet hvor klebersteinen var mykere og derved lettere og bearbeide. Klebersteins kokekar ble laget nesten ferdig mens de satt fast i fjellet. Helt nede i vikingbyen Hedeby i Danmark, som ble ødelagt på 1000-tallet, er det funnet kokekar som stammer fra Piggåsen. Hedeby ligger i Schleswig i dagens Tyskland.

Etter svensk utsagn ligger Sveriges eldste vei i Båhuslen, likeså Nord-Europas best bevarte steinalderboplass, funnet under motorveianlegget til Uddevalla for noen få år siden.

Kungelv var dengang Norges sydligste punkt. Landet sydover derfra var dansk og svenskene hadde ikke land til Skagerak-Kattegatt. Unntaket var den lille delen av Øya Hisingen som nordmenn flest ikke tenker på som en øy når de reiset til Gøteborg.

Olav Haraldsønn uttalte i 1017 da han anla Borg, - menneskene i denne regionen er de mest kristne i Norge - .

" På Enebakkneset har man Marikjelldalen som krysser oldtidsveien. Kan det fra gammelt av ha hett Mariakildedalen? Maristigen som var skille mellom Enebakk kommune og Fet kommune burde hete Mariastigen."

Kirker langs oldtidsveien, fra Svenskegrensen til Raknehaugen

Viktige veikryss ved kirker

Skrevet av Eilert Gangnæs i 1997.


Oppdatert 20. august 1999 Lokalhistorisk Ressurssenter Fet