Registrering på data

Høsten 1987 begynte vi et omfattende registreringsarbeid i samarbeid med Fet folkebibliotek. Bevilgningene til dette arbeidet ble gitt av Statens Bibliotektilsyn, Akershus fylkes kulturetat, Skoledirektøren i Oslo og Akershus, Fet skolestyre og Fet kulturstyre. Registreringen ble foretatt i samarbeid med bygdebokredaktøren for Fet kommune, Jan E. Horgen, som utfører alt arbeidet med bygdebøkene på data. Etter hvert som databasene ble ferdig, fikk han overført alt materialet til sin maskin og brukte det under utarbeidelsen av bygdebøkene.

Denne oversikten viser dataregistrert materiale ved LRF pr. 1. januar 1997

Kildetyper

Periode/år

Geogr. omr.

Antall poster

Merknader

Manntall 1664-1666 Fet sogn 311
Manntall 1701 Fet sogn 526
Manntall 1701 Rælingen anneks 155
Folketelling 1865 Fet kommune 3467
Folketelling 1900 Fet kommune 3214
Folketelling 1865 Lillestrøm 408 Skedsmo komm.
Folketelling 1865 Rælingen komm. 1010
Folketelling 1900 Rælingen komm. 1222
Folketelling 1865 Skedsmo komm. 3006 Reg. ved RHD
Folketelling 1881 Douglas 358 Skottland
Folketelling 1881 Morvern 329 Skottland
Folketelling 1861 York 2655 England
Kirkeb./dåp 1716-1900 Fet sogn 11907
Kirkeb./viede 1716-1900 Fet sogn 3283
Kirkeb./døde 1735-1900 Fet sogn 7490
Kirkeb./flytt. 1847-1877 Fet sogn 1941
Kirkeb./konf. 1736-1919 Fet sogn 9401 Reg. i USA
Kirkeb. 1861 St. Saviour sogn 2655 York, England
Arkeologi Til ca. 1000 Fet kommune 92 Løsfunn
Arkeologi Til ca. 1000 Skedsmo komm. 146 Løsfunn
Emigrasjon 1853-1902 Fet og Rælingen 373 Ufullstendig
Emigrasjon Fra Bg. 1882 3093 Stedsnavn
Rælingen komm. 1077 Reg. i Ræl. kom.
Musikk/noter Ca. 1900 Fet kommune 70 Øens Musik-for.
Klengenavn Fra ca. 1920 Lillestrøm 500 Reg. av L.strøm historielag
Skattematr. 1647 Fet sogn 85
Skattematr. 1723 Fet sogn 112
Skattematr. 1836 Fet sogn 234
Stedsnavn 500
Toll-lister 1784 Øresund/Danm. 11000 Univ. i Odense
Lokalhist. arkiv Fet kommune 420

I tillegg til dette har vi fra Universitetet i Bergen kjøpt hele 1801- tellingen for Oslo og Akershus, dvs 21 prestegjeld i Akershus amt og hele Oslo by. Dette er på til sammen 53770 poster.

Tekstbehandlet materiale: