Epidemiene forandret rettssystemet

Kongemakten og sentraladministrasjonen ble svekket på 1300-tallet som følge av Svartedøden og samkongedømmet med Sverige og Danmark. Dette førte til desentralisering av politisk makt, og bygdetinget ble styrket som kommunalt selvstyreorgan etter 1350.

Tilbake


Oppdatert  1.  januar 2000 av  Lokalhistorisk Ressurssenter Fet