Spørsmål for viderekomne

  1. Hva het den viktigste vikingebyen (- staden) i England?
  2. Hva het vikingehøvdingen som rev ned London Bridge?
  3. Hva heter stedet i Nord-Amerika hvor det er funnet rester etter et vikingehus?
  4. Hva slags dyr brukte guden Tor som trekkdyr for sin vogn?
  5. En by (stad) grunnlagt av vikingene er i dag hovedstad i et land. Hvilket land?
  6. Hvilken by (stad) kalte vikingene for "Miklagard"
  7. Hva slags dyr har gitt Færøyene sitt navn?
  8. Hvilken norrøn gud hadde bare ett øye?
  9. Hva betyr "et blot"?
  10. Hvilken fransk halvøy ble gitt til vikingehøvdingen"Gange-Rolv"?
- 14. august 2004 -