Spørsmål for nybegynnere

  1. Hvilke land kom vikingene fra?
  2. Hvilken ukedag er oppkalt etter Odin?
  3. Hvilket navn hadde Odins hest?
  4. Hva ble vikingenes krigsskip kalt?
  5. Vikingenes handelsskip ble kalt...?
  6. Hva het stedet Odin bodde?
  7. Hva ble vikingenes bokstaver kalt?
  8. Hva var navnet på Tors hammer?
  9. Hvem oppdaget Grønland?
  10. Fra hvilket land kom kong Knut av England, Danmark og Norge?
- 14. august 2004 -