Vikingematematikk for viderekomne

 1. Hedeby:
  Av de 1500 gravene som er undersøkt ved Hedeby, hadde 5% gravgods. Hvor mange graver hadde gravgods?

 2. Ottars seilas fra Skiringssal til Hedeby:
  Ottar fra Hålogaland brukte fem døgn på seilasen fra Skiringssal til Hedeby. Han seilte 16 timer hver dag, og skipet holdt en gjennomsnittsfart på fem knop.
  1. Hvor mange seiltimer brukte Ottar fra Skiringssal til Hedeby?
  2. Hvor mange nautiske mil seilte han?

 3. Wulfstans reise fra Truso til Hedeby:
  Wulfstan reise fra Truso til Hedeby varte i sju dager og netter. Skipet holdt en gjennomsnittsfart på 3,5 knop.
  1. Hvor langt seilte han hvert døgn?
  2. Hvor lang var reisen mellom Truso og Hedeby?

 4. På Gokstadskipets 13 meter høye mast var det festet et rektangelformet råseil. Seilets bredde var 12 meter, og høyden var 6 meter. Hvor mange kvadratmeter var seilet?

 5. Gokstadskipet er 22 meter langt og 5 meter bredt. Hva er skipets lengde og bredde målt i fot?

 6. Vikinghøvdingen Sigmund bodde på Hjelta som ligger i utløpet av Hjeltefjorden (nordvest for Bergen, i Norge). Fra Hjelta til det østligste punktet på Hjaltland (Shetland) er det 180 nautiske mil. Hvor mange kilometer er det mellom Hjelta og Hjaltland?

 7. Sigmunds knarr oppnådde med god bør en fart på 7 knop eller nautiske mil pr. time. Hvor mange timer brukte han fra Norge til Shetland?

 8. Fra en handelsferd til Danmark hadde Sigmund med seg 15 tønner korn. Hver tønne inneholdt 1 vestnorsk skippund eller 144,32 kg. Hvor mange kg korn hadde han med seg?
- 14. august 2004 -