Vikingematematikk for nybegynnere

 1. Et langskip hadde 20 robenker/sesser. På hver robenk satt det to menn. Hvor mange roere var det på skipet?

 2. Når skipet var i strid, kunne det ha en menn i tillegg til hver roer. Hvor mange menn var det på skipet når det var i strid?
 3.  

  1. Hver mann hadde ett spyd, ett sverd og en øks. Hvor mange håndvåpen var det på skipet?
  2. Til hver robenk var det en bue og to tylfter/dusin piler. Hvor mange buer og piler var det på skipet?

 4. Gokstadskipet:
  Gokstadskipet er fra ca. år 850. Det ble gravd fram i 1904.
  1. Hvor gammelt var skipet da det ble gravd fram?
  2. Hvor gammelt er skipet i dag?

 5. Osebergskipet:
  Osebergskipet er fra ca. 835. Det ble funnet i 1880. a) Hvor gammelt var skipet da det ble gravd fram? b) Hvor gammelt er dette skipet?

 6. Et vikingskips vekt:
  Skipet og utstyret er bygd av ulike trematerialer. Det er 6500 kg eik, 880 kg gran og 225 kg furu.
  1. Hvor mange kg trematerialer er skipet bygd av?
  2. Skipsbordene er festet sammen med 150 kg jernnagler, ankeret veier 100 kg, seilet og riggen veier 1000 kg. Hva veier hele skipet?

 7. Vekten av skipet og lasten. Vi laster skipet med 50 mann som hver veier 70 kg. Våpnene veier 300 kg, maten 800 kg, vannet 1200 kg, diverse last veier 1000 kg.
  1. Hvor mye last har skipet om bord?
  2. Hva veier last og skip til sammen?
- 14. august 2004 -