Langhuset

[Langhuset] Bare få vikinger bodde i byer. De fleste av dem bodde i såkalte langhus på landsbygda. Huset hadde vanligvis bare ett stort rom. Veggene var laget av tre på steder der det var mye skog. Taket ble dekket med torv.
Her er et bilde av et vikingehus i Danmark.

På Island der det var lite skog, ble veggene laget av torvblokker, og treplanker ble plassert på innsiden av veggene. Langs veggene var det sitte- eller sovebenker som var dekket av skinn, hud eller tøy. Senger ble bare brukt i mer velstående hjem.

Et ildsted midt på gulvet var hovedkilden til lys og varme, og det var et hull i taket som slapp ut røyken. Vikingene oppbevarte utstyr av forskjellig slag i trekister, som var plassert på forskjellige steder i rommet. Lørdag var badedagen for vikingene. Vikinggårdene hadde et badehus eller sauna nær gården til det ukentlige badet.

- 14. august 2004 -