Blot

Vikingene dyrket sine guder ved å ofre dyr til dem. Noen ganger ble også mennesker ofret til Odin. En legende forteller at etter flere uår med sult og nød, ofret Svearne kongen til gudene for å få bedre avlinger.

Julen

Det var vanligvis et blot på den mørkeste tiden av året. Det gamle året var dødt og det ble ofret god mat og godt drikke til gudene for at det nye året skulle bli godt.

Våren

Dette var den viktigste tiden av året. Det ble plantet og sådd og familiens overlevelse var avhengig av avlingene. Et offer til gudene med ønske om god avling var derfor meget viktig.

Sommer

Det var også en høstblot på sensommeren for å takke gudene for god avling.

Hov

Religiøse seremonier foregikk tradisjonelt i friluft. I løpet av vikingetiden ble det på fler og fler steder i Skandinavia bygget enkle bygninger eller små templer på disse hellige stedene. Navnene på slike steder sluttet på -HOV. Stedsnavn som Torshov (Tors-hov) og tilsvarende er vanlige rundt om i Skandinavia. De er lette å finne. Når du reiser omkring på landsbygden i Skandinavia, se etter kirker. Gården nærmest kirken vil ofte ha et navn som slutter på -HOV eller rett og slett hete HOV.

Her er det en beskrivelse av gudedyrkelsen i Sverige. Den er på Engelsk.

- 14. august 2004 -