Drømte mig en drøm

dromdemigendrom-l.gif (8485 bytes)Ikke lenge etter vikingetiden begynte man å skrive ned musikk med et notesystem. På en trebit funnet i Danmark kan vi lese risset inn de første strofene av sangen "Drømte mig en drøm".

dromdemigendrom2-l.gif (1904 bytes)Notene er skrevet på en måte som var vanlig i middelalderen, og som musikkforskere og musikere som spiller gammel musikk uten alt for mye problemer kan lese. Teksten er skrevet med runer, og disse gir oss ordene. Lytt til melodien spilt på en kopi av en panfløyte som man fant under en utgravning i vikingebyen York. Kanskje du vil prøve å spille melodien selv? Den er ikke så veldig vanskelig når den er skrevet med moderne noter.

Som mye annet som ble skrevet ned på denne tiden, enten tekst eller musikk, var gjerne kjent stoff som var blitt overlevert gjennom generasjoner. Vi kan derfor anta at denne melodien ikke var ny da den ble skrevet ned på trebiten, og dermed kan dette være en sang som vikingene kjente.

- 14. august 2004 -