"Falster-pibe"

Et instrumentstykke fandes under udgravningen af skibsværftet ved Fribrødre Å på Falster. Det kan ikke udelukkes, at det har indgået i en sækkepibe, men der er ingen konkrete beviser for det. Rekonstruktionen over er derfor påsat et træmundstykke, hvorved instrumentet bliver en hornpibe (en slags obo).

Fundet er fra slutningen af 1000-årene.

- 14. august 2004 -