Vikingenes sang og musikk

bayeux-l.jpg (9668 bytes)Sang og musikk spilte en viktig del i vikingenes liv både til hverdags og til fest. De sang når de var glade og når de var lei seg. De danset, sang og spilte når det var fest. De hadde sanger til arbeidet som gjorde det lettere. De sang kjærlighetssanger og de sang vuggeviser for sine barn. Dette kan vi si fordi vi ikke kjenner noen folkeslag som ikke har hatt musikk og sang som en viktig del av sin kultur.

Hvorfor vet vi så lite?

Fordi når den siste tone i en sang forstummer er sangen forsvunnet hvis den ikke skrives ned på noter eller ble husket av tilhørere som kunne synge dem senere. Vikingene kjente ikke noter og deres kultur ble en del av den europeiske kristne kultur og sangene de nå husket var de sangene som ble sunget og spilt var europeisk felleseie og vikingenes egen stemme var forsvunnet.

Ikke lenge etter vikingetiden begynte man imidlertid å skrive ned musikk. På en trebit kan vi lese risset inn de første strofene av sangen "Drømte mig en drøm".

  • Musikeren og musikkforskeren Mogens Friis har skrevet en lettfattellig  artikkel om det vi kjenner av
    Vikingenes musikk. next.gif (996 bytes)
  • Hjálmar H. Ragnarsson, komponist og formann i Islandske kunstneres forening, ser på hva sagaene kan fortelle oss om
    Vikingenes musikk, særlig på Island. next.gif (996 bytes)
  • Danske musikere har gjenskapt flere musikkinstrumenter fra vikingtiden. Som erfarne musikere har de lært seg å kjenne instrumentene. Som historisk interesserte har de studert de opplysninger de har funnet om vikinger og musikk. Tilsammen har dette resultert i CD'en "Drømte mig en drøm".
    Her gjengir vi noen eksempler. next.gif (996 bytes)

 

- 14. august 2004 -