Livet i vikingtidens Jorvik (York) 3

Husene der folk bodde og virket

Til forskjell fra romerne bygget hverken angelsakserne eller vikingene sine hus av stein. Kun viktige bygninger som kirker eller kongelige slott ville være helt eller delvis bygget i stein i vikingtidens Jorvik. De fleste bolighus, lagerhus og verksteder var bygget av tømmer med vegger av kvist-og-leire flettverk. I Jorvik, hadde noen hus gulvet lavere enn bakken utenfor. Til taket bruktes halm eller strå. Det var små åpninger oppe i gavelendene for å slippe ut røyken fra åren, fordi det ikke fantes piper. Små og fattige hjem bestod kanskje bare av ett rom med en åre i midten av rommet. Rikere hjem var større og hadde flere sovealkover med tepper, puter og pelsskinn. Det var sovebenker langs sideveggene laget av jord og kledt med planker. Disse ble brukt som sittebenker om dagen og holdt føttene opp fra jordgulvet og trekken. Velstående hjem hadde kanskje krakker eller stoler og et festbord med sittebenker...

Låsbare kister (Yorkshire dialekt: 'kists'), var den vanlige måten å oppbevare eiendeler på. En adelsmann eller en rik kjøpmann kunne ha en rikt dekorert inngangsdør med utskjæringer også på dørstolpene og innerveggene kunne være behengt med tepper. Uthus og léskur gav muligheter til å oppbevare håndverkernes råmaterialer. Inne var det mørkt og trist ettersom åpninger i veggene ble holdt så små som mulig for å holde på varmen. Belysningen bestod av små oljelamper (vanligvis i stein) eller talglys. Bare de velstående ville bruke dyre vokslys. I mange hus var en vev et viktig inventar. Husholdningsredskaper og matforråd stod på hyller og en håmd-kvern til å male korn var et viktig redskap. Det fantes panner og gryter av metall eller keramikk. En ramme av metall eller tre over åren var til å henge gryter over ilden - og i velstående hjem - kanskje et spidd til stekning. Kurver, bøtter, og steintøykrukker ble brukt til å oppbevare matvarer. Ild var en konstant fare med så mye tre og strå rundt omkring en åpen ild. Noen steder fantes det en kuppelformet leireovn i enden av huset eller utenfor.

Funnene fra Jorvik viser at husene i byen sto tett sammen med bare en liten gårdsplass (Yorkshire dialekt: 'garth') omgitt av et gjerde av flettede kvister.

Menneskene her levde tett sammen, kokte mat, tørket fisk, saltet og røkte for å ta vare på maten. Det var frittgående dyr og produksjon i gang som garving av lær, smedarbeider og skylling og farging av stoffer. Dette gjorde nok at Jorvik var et sted fullt av lukter og stank !

Hvis du har lyst til å lage en modell for å finne ut hvordan en vikingby så ut, har 'Usborne Books' laget et sett hvor du kan klippe ut og lime sammen hus og bygninger. Det heter: 'Make This Viking Settlement'. Det er å få kjøpt i de land hvor Usborne Books selges og passer for 9-åringer og eldre. (De yngste vil nok trenge litt hjelp.)

Handelsskipet og 'vikingskipet-under-bygging' delen, kan være noe vanskelig å få til !

Den ferdige modellen anbefales festet på en finérplate eller en plate av kartong. Platen bør være ca 50 x 50 cm.

Mer om Vikingenes hus

 
- 14. august 2004 -