Grublerier om barnedødelighet

 1. Kanskje du kan finne noen tall for forventet levealder i moderne 'vestlige' land og sammenligne med vikingtidens Jorvik. Hva tror du det skyldes at mennesker i gjennomsnitt lever lenger i dag ?

 2. Kan du finne tall for spedbarnsdødelighet fra noen steder i verden i dag som ligner de fra vikingtidens Jorvik? Du kan finne slike tall i et godt atlas eller leksikon. Du kan også finne slike tall på en CD-rom plate eller ved å kontakte Røde Kors, Redd Barna eller andre organisasjoner som arbeider i mange land.
 3. Du kan også finne informasjon på Internet

  CIA Factbook:
  http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
  InfoNation:
  http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm
   

Hva tror du er grunnen til at noen land fremdeles i dag har like stor spedbarnsdødelighet som europeiske land hadde i middelalderen?

 
- 14. august 2004 -