Dublin

Dublins historie begynner i 841 med at en gruppe vikinger bygger en overvintringsleir ved utløpet av elven Liffey. Vikingene brukte denne leiren som base for handel og tokter frem til år 902, da irene beseiret vikingene og drev dem ut av landet.

Det ble under gravearbeider på 1800-tallet funnet to områder med gravsteder fra denne første tiden.

I år 917 kom vikingene tilbake og grunnla Dublin som by. De bygget palisader rundt byen. De bygget også et nettverk av gater, smug og hus.

Under utgravninger i årene 1961-1981 ble det funnet en mengde informasjon om vikingenes Dublin. Det ble funnet tomter etter vikingenes hus. Mange funn viser også eksempler på deres håndverk, deres klesdrakt, på hva slags mat de spiste, på spill og hva de drev med på fritiden.

Funn viser også at de med utgangspunkt i Dublin drev en omfattende handel med resten av Europa.