Irland

Vikingtiden i Irland

Vikingtiden i Irland begynte i år 795 med enkelte angrep langs kysten og sluttet i første del av det 11. århundre. Den første tiden gjennomførte vikingene raske angrep mot irske klostre og vendte tilbake til Skandinavia med byttet.

Etter år 840 begynte vikingene å overvintre i leire. Siden slo de seg ned fast og grunnla byene Dublin, Wexford, Waterford, Cork og Limrick. De ble gradvis integrert i det irske samfunn selv om de beholdt nære kontakter med Skandinavia og vikingebosetninger andre steder. De deltok i indre irske konflikter, noe som kuliminerte med slaget ved Clontarf i 1014.

Vikingene gjorde Irland til et europeisk handelssentrum, introduserte bruk av mynt i handelslivet og hadde stor innflytelse på kunst, språk, folklore, og stedsnavn.

This post is also available in: Engelsk