Norrøne stedsnavn i Russland

Navn på fosser i Dnjepr

Mange av navnene på fossene i den russiske elva Dnjepr viser nordisk (svensk) opprinnelse.

Navnet Essupi er vanskelig å forklare, men en har rekonstruert en gammelsvensk form ‘Ves uppi’ som betyr ‘sov ikke’. En som ferdes her må med andre ord være oppmerksom når han kommer til dette stryket.

Ulvorsi kommer av gammelsvensk ‘oulvast’ som betyr ‘fossen ved holmen’. Dette tilsvarer det svenske navnet Holmfors.

Gelandri kommer av ‘gællandi’ som betyr ‘den sterkt larmende’.

Aifor er sammensatt av ‘ei’ som betyr ‘alltid’ og ‘forr’ som betry ‘voldsom, heftig’. Navnene Edefors og Edsfors er tilsvarende navn i dag.

Barufors er sammensatt av ‘båra’ og ‘fors’ og kan forklares som ‘bølgefossen’.

Leanti kommer av gammelsvensk ‘hlæjande’ som betyr ‘leende’. Det kommer av fossens klukkende lyd.

Strukun kommer av verbet stryke og viser til den sterke strømmen ved fossen.

This post is also available in: Engelsk