Musikkinstrumenter

Recorder

Blokkfløytekopi laget av skinnebensbenet på en sau. Den originale fløyten ble funnet i Århus under en arkeologisk utgraving i et lag som ble datert til begynnelsen på 1200-tallet. Typen kjennes også fra eldre funn. På replikaen er det satt inn en blokk med voks og harpiks i munnstykket.

 

Lur

Luren ble funnet i utgravingene ved Osebergskipet. Osebergskipet var graven til en norsk, kvinnelig “fyrstinne” som ble gravlagt i 834. Blåseinstrumentet lå i en trekiste med jernbeslag. Bildet viser et mer moderne svensk folkeinstrument av samme type hvor det er surret bjerkebark rundt. Originalen ble antagelig holdt sammen av vidjer.

“Falster-pibe”

Under utgravningene ved skipsverftet ved øya Fribrødre på Falster, ble det funnet et instrument av denne typen. Det kan være at dette er en del av en sekkepipe.

Rekonstruksjonen har derfor fått et tremunnstykke og instrumentet blir derfor en slags hornpipe (en slags obo).

Funnet er fra slutten på 1000-tallet.

Lyre

Lyre er et strengeinstrument som har mange fellestrekk med en harpe.

Cow’s horn/Goat’s horn

En kopi av et horn fra Västerby i Mellemsverige. Det er laget av et kuhorn og har fire hull til fingrene. Lingnende instrumenter har vært i bruk helt opp til vår tid. Originalen er nu på Dalarnas museum, Falun.

 

Pan flute

Kopi av en panfløyte funnet i den midtengelske by Jorvik (York) under en arkeologisk utgraving fra et avfallslag fra slutten av 900-tallet.

Hver av hullene (som er borret ut) har sin faste tone som ikke kan endres av fløytespilleren. Original er laget i kirsebærtre.

 

This post is also available in: Engelsk Danish