The Vikings and money

Minting Coins in Jorvik
The Vikings and money
The Vikings and Money in England
Vikings in Norway make their own CoinsWritten by Thor-Egil Paulsen, Rælingen, Norway, March 1995, based on Kolbjørn Skaares booklet "Moneta Norwei" (Oslo 1968)
Å slå mynt i Jorvik

 
- 14. august 2004 -