Musikkinstrumenter

Recorder

Blokfløjtekopi, fremstillet af skinnebensknoglen fra et får. Det originale instrument fremkom i Århus midtby liggende i lag dateret til 1200-tallets begyndelse, men typen kendes også fra mange ældre fund. Ved eftergørelsen er der indsat en blok af voks og harpiks i mundstykket..

 

Lur

Luren fra Oseberg-skibsgraven er blot én detalje i et umådeligt rigt gravudstyr, som blev medgivet en norsk fyrstinde ved gravlæggelsen – år 834 ifølge en dendrokronologisk datering. Det koniske blæseinstrument lå i en jernbeslået egetreskiste sammen med forskjelligt andet. Bildet viser et moderne svensk folkeinstrument af samme type, omviklet med birkebark. Den originale lur synes at have været holdt sammen af vidjer.

“Falster-pibe”

Et instrumentstykke fandes under udgravningen af skibsværftet ved Fribrødre Å på Falster. Det kan ikke udelukkes, at det har indgået i en sækkepibe, men der er ingen konkrete beviser for det. Rekonstruktionen over er derfor påsat et træmundstykke, hvorved instrumentet bliver en hornpibe (en slags obo).

Fundet er fra slutningen af 1000-årene

Lyre

Lyre er et strængeinstrument som har mange fellestrekk med en harpe.

Cow’s horn/Goat’s horn

Kopi af horn fra Västerby i Mellemsverige; det er af kohorn og har fire fingerhulller. Lignende instrumenter har været brug op til vor tid. Originalen er nu på Dalarnas museum, Falun.

 

Pan flute

Kopi af panfløjte fundet i den midtengelske by York under udgravning i affaldslag fra 900-årenes slutning. Hvert av de udborede tonerne frembringer sin faste tone, som ikke kan ændres af fløjtespilleren Originalen er udført i buksomtræ, kopien her i kirsebærtræ.

 

This post is also available in: English Norwegian Bokmål