The Viking Network
Yngve Skråmm
email:
yngve@intervett.no

Yngve Skråmm
Teknisk rådgiver

Jeg er født nyttårsaften 1967. Jeg er ansatt i Empolis Scandinavia. Jeg har hovedfag i Språk, logikk og informasjon fra Universitetet i Oslo, og har også mallomfag musikk og grunnfag historie. Min hovedoppgave handlet om hypertekst og hypermedia i historiefaget.

Sinden starten i 1987, har jeg vært teknisk rådgiver for Lokalhistorisk ressurssenter, Romerike og i de siste årene Viking Network.

Jeg har hatt hovedansvaret for strukturering og utviklingen av Viking Network Web. Hvis du har noen spørmål eller kommentarer til disse sidene, ta kontakt med meg. Hvis du har spørsmål om det faglige innholdet, eller om vikingene, er Wigo den riktige person å spørre.


Oppdatert 21. februar 2001 - av The Viking Network