Væringene - Varjagerne

I år 980 fikk keiser Basil II en uvanlig gave av Tzar Vladimir (Valdemar) av Rusland. Han fikk en hær med 6 000 skandinavisk-russiske vikinger.

Keiseren innlemmet dem i sin hær som en egen avdeling. Den ble kjent som "Den økse-bærende garde" - etter de enorme tobladede øksene de brukte i kamp. Denne avdelingen kjenner ettertiden som Væringene - de edsvorne. De ble de best betalte av hele keiserdømmets tropper. Så godt betalt at man måtte bestikke de riktige menneskene for å komme med.

Væringene fikk også selv beholde det byttet de klarte å røve med seg fra slagmarken og byer de erobret, og hver gang en keiser døde, hadde de krav på "polutasvarv" (palassplyndring). Da for de gjennom palassene i hovedstaden og grep tak i alle de skatter og kostbarheter de klarte å bære. Etter 1066 sluttet mange saxere fra England seg til garden. Nordboere var i keiserens tjeneste i over 300 år.

- 14. august 2004 -