Vikingenes Konstaninopel

Inne i byen med flere hundre tusen innbyggere, dominerte Hippodromen med plass til 100 000 tilskuere. Den var det østromerske rikets seremoni- og festplass. Herfra proklamerte keiseren sine beslutninger og forordninger. Over inngangen var det plasert 4 hester i bronse som fortalte hva Hippodromen egentlig var bygget for, hesteveddeløp.

Like ved, lå verdens største kirkebygning, Hagia Sofia - Den hellige visdoms kirke. Den sto ferdig i år 537 og var dermed ganske ny da vikingene kom dit. Vi vet at vikingene besøkte den, for på en av søylene oppe på galleriet, kan man fortsatt lese "Halvdan var her", innrisset med runer i marmoren. Halvdan var sikkert imponert når han kikket opp mot den enorme kuppelen som raget 56 meter over bakken, selv om han ikke skjønte så mye av sermoniene som foregikk nede på kirkegulvet.

I senatsbygningen var det plass til 2000 senatorer og sammen med prakten i det keiserlige palass, var det ikke underlig at vikingene omtalte byen som Miklagard - Den store byen.

- 14. august 2004 -