Byhistorie

Bysants

 • Byzantium grunnlagt av grekere på 600-tallet f.kr ved innseilingen til Bosporus og Svartehavet.
 • År 73 e.kr ble Byzantium innlemmet i Romerriket
 • Ca år 200 ble Hippodromen anlagt som kopi av Circus Maximus i Roma. Den var 380 190 meter og rommet 100 000 tilskuere

Konstantinopel

 • Grunnlagt år 324 av keiser Konstantin
 • Byen brant i år 532
 • Det første angrep av vikinger i år 860
 • I år 980 opprettet keiser Basil II en egen vikinggarde.
 • Erobret første gang av korsfarere i 1204. De styrte byen frem til 1261. Byen kom seg aldri helt etter dette.
 • Sultan Mehmet II, herskeren i det Ottomanske rike, erobret byen i 1453
 • Byen var hovedstad til 1923.

Istanbul

 • Konstantinopel skiftet navn til Istanbul i 1930
- 14. august 2004 -