Vikingeskipene
"De havgående landgangsbåtene"

Det var to typer vikingeskip: Knorren som var laget for kunne transportere varer av forskjellige slag og Langskipet som var laget for seile raskt og dermed egnet seg til krigsskip .

Hvordan seilte vikingene?

[Tents] Vikingene satte seil om morgenen når vind og tidevann var gunstig. De seilte hele dagen langs kysten. Om kvelden la de til land, satte opp telt, kokte mat og la seg til å sove.

Neste morgen satte de seil... osv, til de nådde målet Dette var den vanlige måte å seile på for vikingene. Av og til seilte de i dagevis over åpne havstykker, mens andre ganger seilte de langs elver og måtte trekke skipene over land forbi fossefall eller fra en elv til en annen.

Ombord i skipet hadde hver mann sin skipskiste hvor han hadde sine eiendeler. Når de rodde skipet ble skipskisten brukt som sitteplass.

Mer informasjon om vikingskip (kun på engelsk) 

- 14. august 2004 -