Langskipet

[Longship] Langskipet var et fullblods krigsskip. Det var vanligvis ca 25 meter langt. Langs relingen var det boret hull for årene, og masten midtskips hadde et stort firkantet seil. Dette ga skipet hurtighet og gjorde det enkelt å manøvrere. Samtidig stakk det ikke dypt i vannet og gjorde det lett for vikingene å ta seg inn langs også grunne elver. Langskipet trengte ingen havner. Det kunne settes i land der det var ønskelig.

- 14. august 2004 -