Knórren

Knórren var vikingenes lastebåt og handelsskip. Den var robust, solid og bredere en langskipet. Den kunne føre både mannskap, dyr og last og utgjorde hovedtyngden av vikingenes skipsflåte.

- 14. august 2004 -