Problemer

Bunnslam

Sjøfarerne kunne også bli lurt av vanlige kjennemerker. Var det høy sjø og grunt vann, kunne det føre til at bunnslam ble ført opp til overflaten. På de grunneste stedene i Nordsjøen var dette vanlig. Bunnslammet var en pekepinn på at man nærmet seg land, men i slike tilfeller var ikke dette riktig, og man var lurt av naturen.

 

Å måle dybden

Å måle dybden med lodd eller peilestang ble bare brukt i farvann der det var jevne bunnforhold. Ved elveseilas var det rimelig at en brukte peilestang.

 

Fart - distanse

Det vanskeligste var å beregne distansen som var tilbakelagt. Det lot seg ikke gjøre før kronometeret ble oppfunnet på 1700- tallet. Det fantes ikke noe mål på lengden man hadde seilt. Derfor regnet man lengden i seildager. Det var så og så mange dager til Færøyene, så og så mange dager til Island osv.

 

Hvor er byen?

Å finne innseilingen til handelsplassene var ofte ikke lett. Handelsplassene lå ikke alltid ved elvemunningen, men ved elvebredden et stykke inne i landet.

Mange av innseilingene ble derfor markert med en eller annen form for seilmerker. F.eks. nevner Adam av Bremen et slags fyr ved Oder- munningen.

- 14. august 2004 -