Forberedelser

Vikingene forberedte nok havseilasene grundig. Fordi navigeringen var vanskelig med datidens hjelpemidler, måtte de ta mange hensyn før de la til havs. Risikoen for å komme ut av kurs var stor. Fortellinger om skip som ble borte var det flere av. De kom ut av kurs og seilte utover Atlanterhavet til de enten sultet ihjel eller forliste.

Det var vanskelig å treffe nøyaktig det stedet man skulle reise til, og derfor kunne reisen bli lengre enn planlagt. Skipene lå ofte lenge i utseilingshavnene og ventet på gunstig vindretning. I Bandamanna saga fortelles følgende: Odd Ofeigsson seilte fra Island til Norge og tilbake igjen på sju uker. Da han kom tilbake igjen, lå det norske sjøfolk fremdeles i utseilingshavnen fordi de ikke hadde tillit til været. Dessuten måtte de ha med seg rikelig og holdbar proviant som tørket, saltet eller røkt fisk og kjøtt i tilfelle de skulle komme ut av kurs, eller det ble lange omveier før man kom fram til bestemmelsesstedet.

- 14. august 2004 -