Reiser

Vikingene var dyktige sjøfolk som reiste fra Skandinavia til steder så langt borte som Nordamerika (Vinland) i vest og Konstantinopel og Baghdad i øst.

Dette ble oppnådd ved bruk av vikingeskipet. Selv om vikingene er mest kjent for å plyndre og stjele, var de også handelsfolk, oppdagere og landnåmsmenn, som satte spor etter seg dit de reiste.

Du kan finne ut mer om hvor vikingene reiste ved å bruke kartene hvor du blant annet kan lese "Viking Network Information Sheets" som er skrevet av Viking Networks egne medlemsskoler.

- 14. august 2004 -