Vikinger i Russland

Skrevet for The Viking Network av Irina Morozova & Evgeny Karpov

De russisk-skandinaviske forbindelser går tilbake til det niende århundre og er beskrevet i den første krønike skrevet av munker i den russiske ortodokse kirke. Den gangen bodde det slaviske stammer i nord-vest Russland langs elvene Neva og Volkhov og rundt innsjøene Lagoda og Ilmen. Den store russiske slette som var dekket av skog og gressmarker, gav gode muligheter for jakt, fiske og jordbruk. Den var også bindeleddet for handelen mellom Nord-Europa og det bysantinske rike. Denne handelsforbindelsen var bakgrunnen for at byen Novgorod ble bygget og at den ble hovedstad i det gamle Nord-Russland.

I år 862 sendte slaverne som da var utmattet av uopphørlige interne stammekriger, følgende forespørsel til ‘Rus’ (et låneord fra finsk. Finnene brukte denne betegnelsen om svenskene). «Vårt rike er rikt og meget stort, men plaget av strid og uenighet. Kom og styr over oss».

Tre svenske vikinger reagerte og kom til Russland. Rurik ble høvding i Novgorod, Sineus slo seg ned i Beloozerg og Truvor i Izborsk. To år senere var både Sineus og Truvor døde og Rurik fikk makten over deres områder. Senere dro to av hans høvdinger nesten 900 km sydover fra Novgorod og erobret byen Kiev. I 882 kom Oleg, Ruriks ettefølger, til Kiev. Oleg utvidet sitt rike ved å erobre tallrike byer og ved å tvinge mange nye stammer til å akseptere ham som sin konge. Oleg styrket på denne måten den nye russikes staten og ble dens hersker. Russlands nye hovedstad Kiev, ble snart en av de rikeste byer i Europa. Rurik ble grunnleggeren av et dynasti som skulle styre Russland i over 700 år.

Mer om Russland

- 14. august 2004 -