Irina Morozova

Jeg ble født i 1958, er gift og har en datter. Jeg studerte filosofi og statsvitenskap ved Moskva Statsuniversitet. Fra 1994 har jeg arbeidet som lærer i historie, filosofi og religion ved den norsk-russiske videregående skole i Moskva.
- 14. august 2004 -