Olav i Novgorod

Da Dronning Ingegerd av Russland, en gang utsett som Olavs kommende brud, møtte ex-kongen av Norge, var det en svært deprimert mann hun møtte. Hun ble ikke imponert over ham i det hele tatt. For å oppmuntre ham foreslo Kong Jaroslav at Olav kunne styre over bulgarerne for ham. Olav avslo dette. En tid hadde han planer om å reise til Jerusalem som pilgrim og gå i kloster som munk.

- 14. august 2004 -