Hvor var Vinland?

I 1960 besluttet den norske oppdagelsesreisende og forfatter Helge Ingstad og hans arkeolog-kone Stine å teste teorien om hvorvidt Vinland kunne bety 'beiteland'.

I begynnelsen av 1960-årene fulgte Helge og Stine Ingstad seileanvisningene fra sagaene for å finne frem til Vinland. Ingstad mente at Vinland betød ‘beiteland’. Med disse teoriene som rettesnor fant han frem til 'L'Anse aux Meadows' på nordspissen av New Foundland.

Utgravningene begynte i 1961 og avdekket snart restene av 8 hus med torvvegger. Ett av husene var et langhus som var 22 m langt og 15 m bredt. Huset hadde fem rom og en ‘hall’. Dessuten var det en smie i huset der myrmalm kunne smeltes til jern. Flere av husene hadde en åre i midten av huset maken til dem som fantes i norrøne hus på Grønland. Et annet funn var et spinnehjul av kleberstein, maken til dem man har funnet i norrøne ruiner på Grønland, Island og i Skandinavia. Dette viser at kvinner så vel som menn hadde bodd på stedet, og det stemmer også med sagaene.

Landet hadde fruktbar jord, en overflod av fisk og vilt og dessuten var det jernmalm der. Klimaet var mildt og utmerket til å dyrke jorden hvis de ønsket å gjøre det forteller sagaen. Var dette Vinland? Det vet vi ikke, men vi vet helt sikkert at her var det en norrøn boplass i ca. år 1000.

- 14. august 2004 -