Helluland og Markland

Leifur Eiriksson fant to land før han kom frem til Vinland. Det første var  Helluland (muligens Baffin Island). Landet var dekket med store flate stener, og i bakgrunnen så han isdekkede fjell. Han fant landet å være fullstendig verdiløst, og døpte det Helluland.

Det andre landet Leifur stanset ved, var noe mer lovende. Her var det store skoger, og Leifur kalte landet Markland. (Dette var muligens Labrador Island.)

- 14. august 2004 -