De første europeiske barna på Grønland

Eiríkur rauði reiste fra Island sammen med sin kone Þjóðhildur og barna Leifur, Freydís, Þorvaldur og Þorsteinn. Sammen utforsket de den sørvestlige kysten av Grønland. Der fant de frodige, grønne lier som var velegnet for sauer, geiter og kveg. I 980-årene bygger Erikur sammen med familie, tjenere og slaver gården Brattahlíð like ved dagens Julianehåb. Fjorden de slo seg ned ved, ble senere kalt Eiríksfjörður.

Landet var rikt på sel, hval, hvalross og fisk av mange slag. Tusener av fugler fylte luften om sommeren. Noen av dem forsøkte av og til å snappe matrester fra en velfødd isbjørn eller en overmett sel. Andre jaktet på mat i de fiskerike kyst- og havstrekningene.

- 14. august 2004 -