Leiv - Leif - Leifur

Vi har valgt å benytte moderne islandsk stavemåte på en del navn i disse sidene

- 14. august 2004 -