Spydkasting

Å kunne kaste et spyd med stor styrke og treffsikkerhet var like så viktig for en viking som å være en god bueskytter. Trening i spydkasting begynte derfor også i ung alder. Det viktigste var å kunne treffe et mål. Å kaste spyd mot en blink var derfor en folkesport. En skulle også kunne kaste spyd med begge hender fordi en kunne jo bli såret i en arm, og da måtte en kunne bruke den andre. Vikingen måtte også kunne kaste spydet over de som var foran seg i egne rekker og treffe en motstander. Derfor var det viktig at en også kunne kaste langt.
- 14. august 2004 -