Bueskyting

Bueskyting var naturligvis noe alle vikinger måtte kunne. Buen ble brukt både i kamp og til jakt. Konkurranser i skyting på blink var vanlige, og beretninger om mesterskudd er mange i sagaene. Noen finnes i flere versjoner:

Palnatoke sa engang etter noen krus mjød at å skyte et eple fra en kjepp ikke var mye til kunst. Kong Harald Blåtann hørte om uttalelsen og beordret Palnatoke til å skyte ned et eple hans sønn skulle ha på hodet. Han fikk bare ett forsøk. Palnatoke måtte følge kongens befaling, men da kongen etter det vellykkede skuddet spurte hvorfor han hadde tatt frem tre piler før han skjøt, svarte han: "De to andre skulle jeg ha brukt til å hevne meg på deg med, hvis jeg hadde skutt bom med det første".

En tilsvarende historie fortelles om Hemming Aslakson og kong Harald Hardråde.

OBS!

Historiene er fra 900 og 1000-tallet. Legenden om Wilhelm Tell stammer fra 1400-tallet.

- 14. august 2004 -