Hverdagsliv

Som alle andre trengte vikingetidens menn og kvinner de grunnleggende ting i livet som mat, klær og hus. Husdyr spilte en viktig rolle i Vikingenes hverdagsliv. Kanskje det viktigste dyret var hesten.

Troen de hadde om verden og livet preget deres hverdag, og Loven bestemte hva man kunne eller burde gjøre og ikke gjøre. Et liv uten noen form for avkobling ville være et kjedelig liv. Vikingene koblet av med spill og koste seg med musikk, poesi, sport og kunsthåndverk som treskjæring og metallarbeider.

- 14. august 2004 -