Familienavn i Normandie og Yorkshire av felles norrønt opphav

Vikingene satte spor etter seg i dialektene både i Normandie og Yorkshire. I dag er arven vikingene fortsatt merkbar i dialektene i Normandie i Frankrike og Yorkshire i England.

Det finnes også fortsatt nært beslektede familienavn i begge områder som har felles norrønt opphav. Her følger noen eksempler:

 
Norrønt Normanisk familienavn Yorkshire familienavn
Ásketill, Áskell, Árnketill. Anquetil Antell, Antill, Axtell, Eskell (disse kan sees i sammenheng med stedsnavnene Astley og Exelby iYorkshire)
Ásgautr Angot Angood.
bekkr Le Bec Beck
Ketill (forekommer også som ledd i sammensetninger som
Ketill_____ og _____ketill.
Quetil Kell, Kettle(s) (kan sees i sammenheng med stedsnavnet Keld.
lund Lalonde Lund(s), Lound, Lounts, Lund(s), Lound, Lounts,
Thorstein Tostain, Toutain Thurston, Thurstan
Thorketil(l), Tóki Torquetil Thurkell, Thirkettle, Thirtle, Thirkil(l), Took(e), Tuck, Tuckey. (Navn fra øya Man som Caukill, Cawkill, Corkill, Coakill, etc., har samme norrøne rot).
Thorgaut Turgot Thorogood, Thoroughgood.
Thorgísl, Thorgils. Turgis Sturge, Sturges, Sturgess
Thorvald Thérou, Thouroude Thursfield

Dette er kun eksempler på familienavn av norrønt opphav fra disse områdene, og er på ingen måte en fullstendig liste. Den viser likevel at familienavn både i Normandie og Yorkshire fulgte det samme mønster i vikingtiden, og at navnene har samme norrøne bakgrunn.

Normandie og Yorkshire er ikke de eneste områdene hvor disse navnene finnes. Vikingenes innflytelse strakte seg til langt større områder, og dessuten har flytting og utvandring også bidratt til spredning av familienavn.

Det viktigste i denne forbindelse er at familienavnene er nært forbundet med disse regionene . Ved å velge disse to kan man foreta en sammenligning som kanskje kan inspirere andre til å forske videre langs de samme linjer, og da har vi oppnådd vår hensikt !

Videre lesning :

Rogers, K.H. (1991) Vikings and Surnames. ISBN 1 85072 086 X.
Rogers, K.H. (1995) More Vikings and Surnames. ISBN 0 9525967 0 9.

Prénoms normands et vikings auteur: Georges Bernage éditeur: Heimdal - coll. Guide Heimdal

- 14. august 2004 -