Vikingenavn

Under finner du en liste med 42 ekte Vikingefornavn.

Uttale

Navnene er fortsatt i bruk, men uttales forskjellig rundt om i Skandinavia. Klikk på et navn nedenfor for å finne ut hvordan navnene utteles i Oslo-området i Norge.

Kvinnenavn

Betydning

NO SE DK

Astrid

ás – gud / frið - vakker (kvinne)

22000 43000 6900

Brynhild

bryn - brynje/hild - strid

900 100 50

Freydis

freyr - av gudenavnet, opprinnelig: herre / dis - lavere kvinnelig guddom; kvinne 1700 30 15

Gudrun

guð - gud / run - hemmelighet, skjult kunnskap 6650 19500 7650

Gunnhild

gunnr – strid / hild - strid 1300 75000 2500

Gunnvor

gunnr - strid / vor - forsiktig, eller den som verger 8000 25000 510

Hilde

hild - strid, kamp 18400 500 170

Ingrid

Ing(e) - gudenavnet Ing, Yngve / frið - vakker (kvinne) 25600 131400 12200

Ragnhild

regin - råd, avgjørelse / hild - strid 17000 11600 1700

Ranveig

rann – hus / veig - usikkert, kanskje víg - den stridende 1700 50 10

Sigrid

sigr – seier / frið - vakker (kvinne) 8000 15000 3550

Sigrunn

sigr – seier / run - hemmelighet, skjult kunnskap 4000 220 185

Siv

sif - slektskap, svogerforhold 7500 6200 950

Solveig

sól - hus, sal / veig - usikkert, kanskje víg - den stridende 22500 21400 6000

Svanhild

svanr – svane / hild - strid 3100 160 30

Torhild

gudenavnet Tor / hild - strid 9200 250 50

Torunn

gudenavnet Tor / unn - av verbet unna: elske 5300 400 55

Turid

gudenavnet Tor / frið - vakker (kvinne) 12700 400 200

Vigdis

ig - kamp, strid / dis - lavere kvinnelig guddom, kvinne 6500 145 65

Yngvild

Ing(e) - gudenavnet Ing, Yngve / hild - strid 6000 40 30

 
bulletDe 100 mest brukte jentenavn i Norge i dag (Fra Statistisk sentralbyrå, Norge)
bulletDe 100 vanligaste förnamnen bland kvinnor (Från Statistiska centralbyrån, Sverige
bulletDe hyppigste anvendte navne i Danmark 2001 (Fra Danmarks statistik)

 

Mannsnavn

Betydning

I Skandinavia i dag 
NO SE DK

Arne

orn - ørn

32660 79830 18610

Bjørn

bjørn - av dyrenavnet bjørn, egentlig: det brune dyret

41900 60650 5360

Eirik

ei(n) - ene, alene, enestående / rik - mektig eller hersker

30630 315575 40210

Geir

geirr - spyd

23000 275 80

Gisle

gísl - gissel, fange eller stav (våpendel), eller pileskaft

1275 45 45

Gunnar

gunnr - strid / ar: kriger

17990 134950 7490

Harald

har - hær / vald - hersker, den som har makt

18180 17565 2270

Håkon

hár - høy (person) / konr: slekt, ætt

13500 210 210

Inge

En form av gudenavnet Yngve

5500 21970 20

Ivar

ýr - barlind; bue av barlind / ar - kriger

11560 22050 640

Knut

knutr - knute

29520 19525 24670

Leif

leif - eiendom, arv, opprinnelig noe som er etterlatt

17370 70720 20140

Magnus

magnus - stor

11190 72370 6550

Olav

Av urnordisk *Anu-laibaR: anu - forfader / leif - arving, etterkommer

60920 59275 29070

Rolf

Av Hródolfr: hróðr - ære / ulfr - ulv

17750 63700 2210

Sigurd

sigr - siger / vard - vokter, verner

6520 7970 1240

Snorre

snurre - rask, hastig, villstyren

1360 40 100

Steinar

steinn - stein / ar - kriger, verger

12410 250 50

Torstein

gudenavnet Tor / steinn - stein

4810 90 99

Trygve

tryggr - pålitelig, fryktløs

7280 1240 75

Ulf

ulfr - ulv

2601 66020 770

Valdemar

valr – makt / mar - berømt

200 18500 1320

Vidar

viðr - vid / ar - kriger, gudenavnet Vidar

9810 1820 50

Yngve

The viking god Yngve

2725 20075 65

 

bulletDe 100 mest brukte guttenavn i Norge i dag (Fra Statistisk sentralbyrå, Norge)
bulletDe 100 vanligaste förnamnen bland menn (Från Statistiska centralbyrån, Sverige
bulletDe hyppigste anvendte navne i Danmark 2001 (Fra Danmarks statistik)
 
- 14. august 2004 -