Familienavn med bakgrunn i smedyrket

Irland og Storbrittania - Smith, Smyth, Smythe, Smithson, Smeaton, Smither(s), Gow, Gowen, Gowan(s), McGowan, McGowing, McGown.


 

Tyskland og Østerrike - Schmidt (og varianter av disse).


 

Skandinavia - Smedbakken, Smedstuen, etc.


 

Spania (og spansktalende land) - Hernández, Fernández.


 

Frankrike (og fransktalende land) - Le Fèvre, Lefèvre, La Forge.


 

Portugal (og portugisisktalende land) - Ferreiro.


 

Ungarn - Kovács.


 

Russland - Kuztnetsov.


 

Arabiske land - Haddad.


 

Navn av 'Smith' typen i nordvest Europa kommer fra det gamle germanske verbet smíðan (å slå, banke, smi).

Navn av 'fer/her' typen i Frankrike, Spania og Portugal kommer fra det latinske ordet 'ferrum' (jern).

Formen 'gow' kommer fra gaelisk, prefikset 'Mc' eller 'Mac' gir betydningen "sønn av". Slike navn ville vi vente å finne først og fremst i Irland og Skottland, men utvandring har ført navnene av denne typen til Nord Amerika, Australia, New Zealand og alle deler av the United Kingdom (f.eks. heter medlemmet i Europaparlamentet fra Leeds i West Yorkshire, i 1990 årene : Michael McGowan).

Kilder:

  1. The Cambridge Encyclopedia of Language (1987) by David Crystal; Cambridge University Press, Cambridge, UK.
  2. Dictionary of Surnames (1978) (Second edition) by Basil Cottle;
  3. Penguin Books, London.