Skandinaviske stedsnavn i i Jorvik (York) - regionen

J
T
VOY
VOP
YW
NL
C
A
WH
R
W
S
LD
= Jorvik (York)
= Teesdale
= Vale of York
= Vale of Pickering
= Yorkshire Wolds
= North Lincolnshire
= Calderdale
= Airedale
= Wharfedale
= Ribblesdale
= Wensleydale
= Swaledale
= Lake District

 

Røde prikker viser skandinaviske stedsnavn med -by endelse (suffiks). Andre skandinaviske endelder som thorp(e), -thwait(e), -toft(s), -ness osv., har blitt utelatt av plasshensyn.

Grønne prikker viser blandingsstedsnavn (hybrider) som har både skandinaviske og engelske elementer som  f.eks. Grimston.

- 14. august 2004 -