Byplan over Jorvik

KEY : =S Noen hovedgater. =9C Utstrekning av forsvarsverkene i midten av det 9. århundre. =11C Utstrekning av forsvarsverkene i midten av det 11. århundre. Gaters: M York Minster MG Monkgate P Petergate G Goodramgate H High Ousegate MI Micklegate C Coppergate (Stedet for Jorviksutgravningene og Jorvik Viking Centre ) W Walmgate F Fishergate

Legg merke til den skandinaviske innflydelse på gatenavnene. Endelsen 'gate' kommer fra det norrøne ordet 'gata'. Dette er fortsatt vanlig i byer i Danelagen .

- 14. august 2004 -